fbpx
תמ"א 38

תמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית אשר נועדה לחיזוק מבנים שנבנו או תוכננו טרם שנת 1980 מפני רעידת אדמה. בחלוף השנים חוקקי מספר חוקים בנושא תמ"א 38 שנועדו להסדר התכנית מול היזמים והקבלנים לבין הדיירים, הרי בסופו של דבר הדיירים מוכרים ליזמים זכות לבניית דירות נוספות ובתמורה לכך היזם מתחייב לחזק את הבניין מפני רעידת אדמה ולשפר את איכות חייהם של הדיירים באמצעות תוספות שונות, כגון- מרפסות שמש מעלית, חנייה, שיפוץ חזיתי של המבנה, שיפור תשתיות ועוד מיני שיפורים שונים אשר סוכמו בתחילת הפרויקט בין הדיירים ליזם.

עסקאות תמ"א 38 הן משתלמות ביותר לכל הצדדים הנוגעים בדבר, הרי בניינים רבים אינם עומדים בתקנים של רעידת הדמה, ואם חלילה היא תתרחש הדבר יגרום לבניינים רבים להתמוטט ולאסון רב. עלויות חיזוק המבנים הן גבוהות למדי, וודאי לא מאפשרות לעירייה או לדיירים לטפל בנושא ולממן זאת, ולכן רשויות רבות מעניקות תמריצים וזכויות ליזמי תמ"א 38 ומקצרת עבורם את התהליך הבירוקרטי ובכך מעודדים בעלי בתים רבים ויזמים ליטול חלק במשימה.

ההליכים של תמ"א 38

על אף שרשויות רבות מעודדות יזמים לבצע פרויקטים של תמ"א 38 באמצעות הטבות וזכויות שונות, עדין יש תהליך בירוקרטי מסוים אותו יש לבצע טרם תחילת הפרויקט, אולם נראה כי דווקא העיכובים הגדולים נגרמים עקב דיירים המסרבים להתפנות מבתיהם. על מנת להתחיל בתהליך אין צורך בהכנת תכניות מפורטות מצד היזם, אלא קבלת זכות הבנייה ותחילת הפרויקט נתונה להחלטת אישור הוועדה  המקומית לתכנון ובנייה. לרוב סירוב ניתן לא בשל כשל בנייה ותכנון, אלא בשל דיירים המסרבים לבצע את הפרויקט ולכן כיום נדרשת הסכמה של  75% מכלל הדיירים כדי להתחיל לבצע את הפרויקט.

תקנות וחוקים לתהליך תמ"א 38

בחלוף השנים יצאו מספר תיקונים לחוק תמ"א 38, שהם תיקונים מספר 1,2,3 3א, 4. בנוסף ישנן חקיקות נוספות בעניין תמ"א 38 שהם – חוק  מיסוי מקרקעין, חוק תכנון ובנייה, חוק המקרקעין וכו'. על מנת לעבור את התהליך, חשוב להכיר היטב את החוקים השונים וכמובן להיעזר באנשי מקצוע מיומנים ובעלי ניסיון רב לאורך כל הדרך, כגון – עורכי דין, יזמים, שמאים, יועצים וכו'

פרויקטים תמ"א 38 - ידר החזקות

Call Now Button