fbpx
גליפולי פינת עמק איילון, ת"א
ידר החזקות

רש"י 16 ת"א
ידר החזקות

רח' יוסף הנשיא 3, ת"א
גליפולי פינת עמק איילון, תא

"ידר בגליפולי" – רח' גליפולי פינת רח' עמק איילון, ת"א

פרויקט ייחודי ויוקרתי בשכונת יד אליהו, צומת הרחובות לה גווארדיה וגליפולי בתל אביב. בפרויקט תיבנה על בניין קיים בן שלוש קומות וקומה מפולשת, תוספת של שתי קומות וחדרים על הגג. לבניין הקיים יתווספו ארבע דירות בעלות חמישה חדרים שתי דירות פנטהאוז ודירת גן.

בפרויקט נבצע חיזוק יסודות, עמודים וקורות הבניין הקיים, שיפוץ וחידוש מעטפת הבניין, בניית תוספת של מ"מדים ושיפור מיגון, הריסת חדר המדרגות ובנייתו מחדש, תוספת של מעלית בהתאם לדרישת החוק בתמ"א 38 וחיזוק לרעידות אדמה.

הפרויקט בתהליכי תכנון מתקדמים ומתוכנן להסתיים בשנת 2016.

השיווק הסתיים

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

גליפולי פינת עמק איילון, תאגליפולי פינת עמק איילון, תא
Call Now Button