fbpx

מתחם "גן החשמל" – רח' החשמל 4, ת"א (שימור)

גר צדק, יפו
גר צדק, יפו

פרויקט י.ד.ר בגר צדק

גר צדק, יפו

פרויקט י.ד.ר בגר צדק, המונה 3 בניינים, ממוקם באחד האזורים המתפתחים ביותר ביפו הפרויקט הינו פרויקט מסוג תמ"א 38/1 עיבוי בינוי, בכל בניין כיום ישנם 24 דירות קיימות ויתווספו עוד 2.65 קומות שהם סה"כ 13 דירות חדשות בכל בניין, הבניין יעבור שידרוג משמעותי לרבות כל תשתיותיו, חזית מרשימה תקבל את פני הבאים וייתווספו מקומות חניה.

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

Call Now Button