fbpx

גליפולי פינת עמק איילון, ת"א
ידר החזקות

רח' ברנפלד שמעון ת"א
רח יוסף הנשיא 3, תא

"יוסף הנשיא" (בניין לשימור)

פרויקט ייחודי ויוקרתי לשימור בלב תל אביב, הממוקם בין הרחובות מלצ'ט במזרח, רחוב בלפור מדרום, רחוב שנקין מצפון ורחוב יוחנן הסנדלר ממערב.

לבניין הקיים, בן שלוש הקומות, תיבנה תוספת של שתי קומות וחדרים על הגג. לבניין הקיים יתווספו שתי דירות חמישה חדרים ושתי דירות גג דופלקס.

בפרויקט נבצע חיזוק יסודות, עמודים וקורות הבניין הקיים, שיפוץ וחידוש מעטפת הבניין, בניית תוספת של מ"מדים ושיפור מיגון, הריסת חדר המדרגות ובנייתו מחדש, תוספת של מעלית בהתאם לדרישת החוק בתמ"א 38 וחיזוק לרעידות אדמה.

הפרויקט מתוכנן להסתיים בשנת 2016.

רח יוסף הנשיא 3, תארח יוסף הנשיא 3, תא

If you see this Google Maps wasn't properly loaded. Please refresh your page 🙂

Call Now Button