בלוג ומאמרים

תמ"א 38 תיקון 2

תכנית המתאר הארצית הידועה לציבור בשם תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית 8, אושרה בשנת 2005. מטרתה היא כידוע חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ואכן, עדיין קיימים בניינים אשר מנצלים אותה בעיקר לשם מטרה זו, תוך שיפור מועט של פני הבניין.

אולם, קבלנים וחברות יזמות ובניה הבינו מהר את הפוטנציאל החיובי של התכנית הזו עבור סיוע לבניינים לפשר גם את המראה החיצוני ובכלל, את איכות החיים בבניין עם תוספות שונות, לרבות מרפסת ו"קפצו על המציאה".

בשנת 2010, תוקן תמ"א 38 תיקון 2 לתכנית, אשר בעיקר הוסיף את האופציה ליהנות מפינוי בינוי של הבניין (תיקון מס' 3 הרחיב בשנת 2016 את התוספות לבניין במקרה של פינוי בינוי).

מדוע תוקן תמ"א 38 תיקון 2?

איננו בטוחים משום שאיננו בין מקבלי ההחלטות. אולם, ניתן לשער כי הנחו את אותם מקבלי החלטות כמה שיקולים מרכזיים:

  1. אם כבר להתיר שיפוץ כללי, מדוע לא להתיר כבר הריסה של הבניין ובנייתו מחדש? אסור לשכוח שמטרת התכנית היא הגברת בטיחות בסופו של דבר ולכן, עדיף מבחינה זו לבנות בניין חדש אשר וודאי יהיה בסטנדרטים גבוהים יותר מכל הבחינות, ולא רק מבחינת עמודים למשל. נציין בהקשר זה כי גם תשתיות לקויות בבניינים ישנים יכולים להוות בעיה של ממש לעירייה ולכן עדיף גם מבחינה זו, לבנות כבר בניין חדש.
  2. באזור המרכז קיימים לחצי בניה. לצד אותם לחצי בניה שאר מלווים במחזור בקרקעות, ניתן לראות בנינים רבים אשר נבנו לפני שנת 80 וברור לחלוטין כי לא נבנו במחשבה של חיסכון בשטח, למשל אותם בניינים ישנים הנמצאים על שטח גדול בהרבה ממה שהם צריכים שלרוב הופך לגינה במקרה הטוב, מחסנים בלתי מורשים במקרה הגרוע וכו'. דרך לפתור את כלל הבעיות הללו היא בפינוי בינוי, שכן אז מובטח ניצול מקסמלי של השטח, הדיירים מקבלים דירה חדשה שערכה גבוה בהרבה מזו שהייתה להם ולחצי הבניה יורדים.
  3. אזור לשכוח את עניין המיסוי וכו' אשר משמעו היא הכנסות נוספות לקופת העיריות והמדינה.

נציין רק חיסרון אחד של תמ"א 38 תיקון 2 אשר אנו מקווים כי יהווה נקודה למחשבה: כאשר בונים יותר דירות על אותו שטח, עלול להיווצר לחץ על התשתיות. הכוונה היא איננה לתשתיות החדשות של הבניין החדש אלא לתשתיות הרחוב, העיר וכד'. על כן, כולנו תקווה שעיריות ישכילו לטפל גם בעניין הזה.

אולם מבחינת תושבי הבניין, עדיין מדובר בעסק משתלם ללא ספק.

ראה עוד: תמ"א 38 תיקון 3